Posts By :

noordstede

Out of the box denken om sociale crisis te voorkomen

150 150 noordstede

Terwijl we met elkaar overuren draaien om de gezondheidscrisis en de daaruit voortvloeiende economische crisis te bestrijden, moeten we ervoor zorgen dat we niet ook nog in een sociale crisis belanden.

read more

Investeren!

150 150 noordstede

Niet bezuinigen, maar investeren. Dat is de enige manier om uit de huidige crisis te komen. Belangrijk bij alle plannen en maatregelen van het kabinet is, is dat er een stevige focus is op de behoefte van het mkb.

read more

Rekening niet eenzijdig bij ondernemers leggen

150 150 noordstede

Met het toenemend aantal besmettingen in eigen land en de (vakantie)landen om ons heen, neemt de vrees voor een tweede coronagolf toe. We moeten met elkaar – overheid, burgers en bedrijven – alles op alles zetten om die te voorkomen.

read more

Helaas, we zijn er nog lang niet

150 150 noordstede

Met de recente versoepeling van de coronamaatregelen zien veel mensen het weer wat zonniger in. Dat is mooi natuurlijk, dat we een beetje lijken op te veren, maar: we zijn er nog lang niet.

read more

Perspectief

150 150 noordstede

Tot 20 mei in deze coronalock-down? Dat is uitzichtloos. Laten we alsjeblieft snel focussen op wat wél kan en zowel de samenleving als de economie weer wat lucht geven.

read more

Solidariteit

150 150 noordstede

Deze coronacrisis vraagt veel, van iedereen. Zij vraagt wat mij betreft ook en vooral om coulance en solidariteit. Ik zie geweldige acties en activiteiten langskomen. Maar ik zie ook grote concerns die eenzijdig hun betaaltermijnen oprekken. Of grote vastgoedbeheerders die het vertikken om hun huurders tegemoet te komen.

read more

Eén arbeidsmarkt

150 150 noordstede

Onze werkloosheid behoort tot de laagste in Europa. Maar tegelijk staan er nog altijd zo’n 700 duizend mensen aan de kant. Mensen die om welke reden dan ook de weg naar werk zelf niet of moeilijk kunnen vinden. Hoe we hen aan de slag kunnen helpen, is misschien wel de grootste uitdaging op de arbeidsmarkt.

read more

Privacy?

150 150 noordstede

Bescherming van persoonsgegevens is een groot goed en nodig ook, in dit data-tijdperk. Daar is niemand op tegen. En ja, soms zijn de privacyregels pietluttig. Maar op sommige punten slaat de regelgeving echt door.

read more

Politieke werkelijkheid versus ondernemerspraktijk

150 150 noordstede

Een krappe week voor de Kerst ontkom ik er niet aan om hier alvast wat terug te blikken; op mijn eerste volle jaar als voorzitter van MKB-Nederland.

read more

Ondernemer moet zijn recht kunnen halen

150 150 noordstede

Te duur, te tijdrovend, te ingewikkeld. Om die redenen zien veel kleinere bedrijven bij een conflict af van een gang naar de rechter. Een slechte zaak, want ook voor ondernemers moet het recht toegankelijk zijn.

read more