NOW aanvragen in 10 stappen

NOW aanvragen: hoe doe je dat? In tien stappen kom je door de aanvraagprocedure heen. Start met bepalen van de meetperiode en eindig met subsidie ontvangen: 

Stap 1. Bepaal meetperiode

De grootste omzetdaling* zal plaatsvinden in periode:

  • 1 maart – 31 mei 2020
  • 1 april – 30 juni 2020
  • 1 mei – 31 juli 2020

* Van rechtspersoon of – als daar sprake van is – concern.

Stap 2. Bepaal omzetdaling

% omzetdaling* =

(netto-omzet 2019 ÷ 4 – verwachte netto-omzet meetperiode) ÷ (netto-omzet 2019 ÷ 4)

* Aanvraag mogelijk bij ≥ 20% omzetdaling. Vanwege afronding naar boven: 19% + €1.

Stap 3. Bepaal subsidiepercentage

% subsidie = % omzetdaling x 0,9

Dus:

  • 100% omzetverlies = 90% vergoed
  • 50% omzetverlies = 45% vergoed
  • 20% omzetverlies = 18% vergoed

Stap 4. Bepaal totale loonsom

totale loonsom* = sociale verzekeringsloon januari 2020 (zonder vakantiegeld)**

* UWV zal uitgaan van gegevens uit de polisadministratie van januari 2020, of indien niet beschikbaar van november 2019

** loon tot 9.538 bruto per maand.

Stap 5. Bereken subsidiehoogte

subsidiehoogte = % omzetdaling x totale loonsom x 3 x 1,3* x 0,9

*** 30% vaste forfaitaire opslag voor o.a. werkgeverslasten, pensioen en vakantiegeld.

Stap 6. Doe aanvraag bij UWV

Doe vanaf 6 april, maar voor 31 mei 2020 een aanvraag via formulier op UWV.nl.
Onder meer nodig:

• Zaaknr. wtv-aanvraag (indien van toepassing)
• Verwachte % omzetdaling
• Loonheffingennummer
• Rekeningnummer bekend bij Belastingdienst

Aanvragen tegemoetkoming op UWV.nl

NOW aanvragen bij UWV vanaf maandag 6 april

Stap 7. Informeer werknemers

Informeer OR, PVT of – als deze er niet zijn – werknemers, en kijk welke andere maatregelen nodig zijn.

NOW-regeling – belangrijke voorwaarden voor deelname

Stap 8. Ontvang voorschot

Als de aanvraag volledig is en UWV positief oordeelt, is het streven dat binnen 2-4 weken* een voorschot
ontvangt van 80% van de subsidie, in 3 termijnen.

* Formele beslistermijn is 13 weken.

Stap 9. Vraag definitieve subsidie aan

Doe dat binnen 24 weken na einde meetperiode via UWV.nl met definitieve gegevens omzetdaling en
accountantsverklaring*.

* Welke bedrijven zonder verklaring kunnen, wordt nog bekendgemaakt.

Stap 10. Ontvang subsidie en teken eventueel bezwaar aan

Binnen 52* weken stelt UWV definitieve subsidie vast. Van nabetaling** of terugvordering*** kan
sprake zijn. Binnen 6 weken kan de werkgever bezwaar indienen.

* In de meeste gevallen binnen 22 weken.

** Als % omzetdaling hoger uitvalt dan bij eerste aanvraag.

*** Als omzetdaling lager uitvalt dan bij eerste aanvraag en/of als totale loonsom maart t/m mei lager is dan 3x totale loonsom januari.