Posts Tagged :

groningen

Ondernemers willen verder verduurzamen. Maar hoe dan?

150 150 noordstede

Maar hoe dan? Het is een veelgehoorde verzuchting van ondernemers als het gaat om de klimaatplannen van het kabinet. Vooropgesteld: ondernemers wíllen (verder) verduurzamen. Maar willen en kúnnen, dat zijn twee verschillende zaken.

read more

Ook mkb moet aan verplichting vertrouwenspersoon kunnen voldoen

150 150 noordstede

Iedereen die op het werk wordt geconfronteerd met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, moet toegang hebben tot een vertrouwenspersoon, is de kern van het initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks. Voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland staat daar volledig achter schrijft hij in zijn nieuwste blog.

read more

‘Rekening koopkrachtpakket niet naar ondernemers’

150 150 noordstede

Het kabinet moet dekking vinden voor de extra miljarden die het heeft uitgegeven, onder meer om burgers te compenseren voor de hoge energieprijzen. De rekening daarvan mag onder geen beding naar ondernemers worden doorgeschoven.

read more

Verplicht zonder kennismaking stagiair aannemen is brug te ver

150 150 noordstede

Elke student verdient een gelijke kans op een stageplaats. Daarover kan nooit ook maar enig misverstand bestaan, net als dat elk geval van stagediscriminatie er één te veel is. Maar bedrijven verplíchten om zonder kennismaking de eerstejaars mbo-stagiair aan te nemen die de school hen aanbiedt, is een brug te ver. De strijd tegen stagediscriminatie…

read more

‘17 procent? Onmogelijk’

150 150 noordstede

In deze uitzonderlijke tijd trekt het kabinet ongekende bedragen uit om de koopkracht overeind te houden. Bij alle maatregelen past geen verhoogde looneis van 17 procent, stelt MKB-Nederland voorzitter Jacco Vonhof.

read more

Mkb kan alle lastenverzwaringen niet dragen’

150 150 noordstede

MKB-Nederland-voorzitter Jacco Vonhof blijft zich erover verbazen hoe ‘Den Haag’ er steeds weer in slaagt alle bedrijven in dit land over één kam te scheren. En lijkt te ‘vergeten’ dat het overgrootste deel van ons bedrijfsleven uit hardwerkende mkb-ondernemers bestaat, bij wie de winsten echt niet ‘tegen de plinten klotsen’

read more

Personeelstekorten vragen om ‘onconventionele maatregelen op korte termijn’

150 150 noordstede

Het piept en het kraakt op onze arbeidsmarkt. Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland, kent geen sector waar ondernemers géén last hebben van het tekort aan personeel en we zien en merken dat allemaal.

read more

‘Samen verduurzaming mkb versnellen’

150 150 noordstede

Ook mkb-ondernemers moeten en willen graag (verder) verduurzamen, en juist nu met de extreme energieprijzen als stok achter de deur. Ze hebben daar wel ook steun bij nodig, zegt voorzitter Jacco Vonhof. Zowel praktisch als financieel. En het kabinet moet goed beseffen dat stimuleren altijd beter werkt dan straffen.

read more

‘Niet de tijd om risicoloos belastingen te verhogen’

150 150 noordstede

Het zijn economisch onzekere en moeilijke tijden voor ondernemers. Velen kampen met forse schulden na twee jaar corona en nu zijn daar de ingrijpende gevolgen van de Oekraïne-oorlog, met sterk stijgende inkoopprijzen voor energie en grondstoffen, leveringsketens die volledig van slag zijn, die de winstgevendheid onder druk zetten. Het slechtste wat het kabinet nú zou…

read more

‘Haagse plannen doen ons de das om’

150 150 noordstede

In Den Haag wordt momenteel koortsachtig overlegd over de Voorjaarsnota en gezocht naar oplossingen voor de ontstane tekorten op de begroting. En voor de rekening wordt dan met name naar ondernemers gekeken. Maar er is geen enkele reden om korte termijn die gaten te (willen) dichten.

read more