Posts Tagged :

groningen

De visie van een glazenwasser

150 150 noordstede

Als voorzitter van MKB-Nederland én omhoog gevallen glazenwasser, had ik deze week de eer om de Economie-lezing van EW te mogen houden. Ik zei het daar en ik zeg het hier: ik vóel me nog steeds een glazenwasser. En zoals ik vroeger op mijn ladder stond en naar binnen keek bij de kantoren waarvan ik…

read more

Niemand wil terug naar lockdowns

150 150 noordstede

Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik vind dat ze ‘daar in Den Haag’ te ver afstaan van de ondernemerspraktijk en vaak weinig oog hebben voor wat er allemaal op ondernemers afkomt. En helemaal in deze tijd.

read more

Ondernemer als melkkoe weer van stal

150 150 noordstede

Terwijl duizenden ondernemers nog (moeten) herstellen van een heftige crisis, is het voor Den Haag alweer ‘business as usual’ en wordt het bedrijfsleven als melkkoe weer van stal gehaald.

read more

Gemeente en ondernemer hebben elkaar nodig

150 150 noordstede

Corona heeft gemeenten en ondernemers dichter bij elkaar gebracht, zo liet onze verkiezing van de MKB-vriendelijkste gemeente ons vorige week zien. Nu is de kunst om het ook ná corona zo te houden.

read more

Herstel is een ander verhaal op microniveau

150 150 noordstede

Met de jongste versoepelingen van het kabinet staan de meeste seinen weer op groen. Ondernemers in de zwaarst getroffen sectoren staan echter nog zwaar in het rood.

read more

‘Gedoe rond formatie mag niet afleiden van aanpak coronacrisis’

150 150 noordstede

Terwijl ‘Den Haag’ momenteel vooral met zichzelf bezig is, balanceren vele ondernemers op het randje van de afgrond in de voortslepende coronacrisis. Die perikelen op het Binnenhof mogen op geen enkele wijze leiden tot vertraging of gebrek aan daadkracht waar het gaat om de aanpak van de crisis en het redden van ondernemers.

read more

Ondernemersagenda: voor herstel en groei

150 150 noordstede

De regeringsperiode van het nieuwe kabinet zal vooral in het teken (moeten) staan van herstel. Daarbij passen geen lastenverzwaringen voor het bedrijfsleven, maar juist beleid dat ondernemers in staat stelt te doen waar ze goed in zijn: ondernemen.

read more

Kleine bedrijven keihard geraakt

150 150 noordstede

Het behoeft geen betoog dat met name kleine bedrijven keihard worden geraakt door de coronacrisis. We moeten voorkomen dat zij van het speelveld verdwijnen en de grote steeds groter worden.

read more

Geen verkeerde zuinigheid

150 150 noordstede

Met de gedeeltelijke lockdown en de andere aangescherpte maatregelen is het nu niet de tijd om het steunpakket voor ondernemers te versoberen. Met verkeerde zuinigheid zou het kabinet meer kapot maken dan ons lief is: banen en bedrijven.

read more

Out of the box denken om sociale crisis te voorkomen

150 150 noordstede

Terwijl we met elkaar overuren draaien om de gezondheidscrisis en de daaruit voortvloeiende economische crisis te bestrijden, moeten we ervoor zorgen dat we niet ook nog in een sociale crisis belanden.

read more