VIA Activatie

Vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting

Wij verzorgen jaarlijks vele aangiften inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen (IB/PVV) voor onze klanten.

Om nu te zorgen dat wij als ‘fiscaal intermediair’ ook kunnen beschikken over deze ‘vooraf ingevulde’ gegevens voor het jaar waarvan de aangifte gedaan dient te worden, ontvangen onze IB/PVV-klanten een brief van de Belastingdienst. In de brief word je verzocht om ons toegang te geven tot de gegevens uit de vooraf ingevulde aangifte. Ben je daarmee akkoord, dan verzoeken we je het onderstaand (beveiligd) formulier in te vullen.
Na verificatie kunnen wij als intermediair toegang krijgen tot de vooraf ingevulde informatie. Het formulier kun je uiteraard ook per post doorsturen.

Voor ons dienen deze gegevens als controlemiddel bij het opstellen van de aangiften. Helaas niet meer dan een extra hulpmiddel, aangezien de vooraf ingevulde gegevens vaak niet volledig blijken. Toch hebben wij graag de beschikking over dit extra controlemiddel, ook om eventuele discussies met Belastingdienst of vragenbrieven in relatie tot deze informatie ook te kunnen voorkomen.

We verzoeken je dus om het formulier bij de registratiebrief doorgestuurd te mogen krijgen. Jouw goedkeuring daarbij geldt overigens slechts per aangiftejaar en ook slechts per aangifte. Dus volgend jaar volgt weer een zelfde brief met formulier. Verzorgen wij ook de aangifte voor jouw fiscaal partner, dan krijgen we ook graag zijn/haar toestemming via een afzonderlijk formulier. Meer informatie over de toestemming die je geeft en/of hoe je die kunt weigeren, tref je op de website van de Belastingdienst.

 

VIA Activatie


deze staat op de brief van de Belastingdienst
code staat in de brief van de Belastingdienst
Jaar van machtiging
wij sturen u eerst een verificatielink